Polityka Prywatności

Powered by

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Pakaya danych osobowych użytkowników Portalu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO).

 1. Administrator danych osobowych

Pakaya Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dembego 6 lok 47 02-796 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000398004 nip 521-36-09-650 (dalej: Administrator)

Kontakt z Administratorem w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: kontakt@uzdalnieni.pl

 1. Uprawnienia Użytkownika

Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem usług w nim oferowanych. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych oraz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
 • Obsługa Portalu

Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu umożliwienia Ci korzystania z Portalu, publikowania w nim treści, umożliwienia komentowania publikowanych treści oraz prowadzenia z komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przetwarzania: do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby udziału w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w ich regulaminach.

 • Analiza sposobu korzystania z Portalu

Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przetwarzania: do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia pliku cookies

Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Utrudni to jednak działanie niektórych funkcji serwisu.

 • Założenie konta w Portalu

Podstawa prawna przetwarzania: realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przetwarzania: do momentu, w którym konto zostanie usunięte.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest
dochodzenie roszczeń.

 • Cele marketingowe

Podstawa przetwarzania: dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody

 1. Profilowanie

Administrator nie prowadzi procesu profilowania Twoich danych osobowych.

 1. Bezpieczeństwo danych

Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne
z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 1. Pliki cookies i inne zbliżone technologie

Portal korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) i innych zbliżonych technologii. Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika Portalu (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Portalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach zapamiętywania Twojej sesji oraz statystycznych i marketingowych. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, w każdej chwili możliwe jest usunięcie plików cookies oraz blokowanie wykorzystania plików cookies w przyszłości.

 1. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Podmioty przetwarzające są to nasi pracownicy, biuro księgowe, obsługa technologiczna Portalu (np. Google, Facebook, Twitter) oraz partnerzy handlowi, a także partnerzy z branży reklamowej czy usługowej.

Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.